Record details

Title keyword
    Biostratigrafického
Article
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov