Record details

Title keyword
    Bismutu
Article
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Sekundární minerály bismutu z povrchového výchozu křemenného pně nad štolou Prokop (Knötel), Krupka