Record details

Title keyword
    Blanského
Article
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Namurské deformace v granulitovém tělese Blanského lesa:U-Pb datování na zirkonech
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa