Record details

Title keyword
    Bohatého
Monograph
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
Article
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech