Record details

Title keyword
    Boleslavi
Monograph
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
Article
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti
Serial
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi