Record details

Title keyword
    Bologna
Monograph
    1st European congress on regional geological cartography and information systems. Geological cartography and information systems for land and environmental planning in European Regions. Bologna (Italia), Palazzo dei Congressi, June 13-16, 1994
Article
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)