Record details

Title keyword
    Boskovice
Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-14 Boskovice
    hydrogeologická mapa 24-14 Boskovice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Boskovice 24-14, 1 : 50 000
Article
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Conglomerates of the Boskovice Furrow - an indicator of tectonic evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Geochemická charakteristika chalkopyritu z bronzového depotu od Borotína (24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    Ichnofabric and trace fossils in the sedimentary fill of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian; Moravia, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Molecular and organic petrological characteristics of Permian bituminous coals in the Boskovice Basin, eastern Bohemian Massif
    New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary. sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin
    Paleoenvironmental changes at the Carboniferous-Permian boundary: sedimentary and paleontological record of the Boskovice Basin, Czech Republic
    Paleogeothermal gradient in the Boskovice furrow. Dedicated to the memory of professor Karel Pěč
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Permian of the Boskovice Trough
    Preliminary palynological research in the Permian horizons of the Boskovice furrow
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - Southern Part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Sedimentary Petrography and Provenance Study as an Indicator of the Evolution of Sedimentary Basin - southern part of the Boskovice Furrow (Czech Rep.)
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    A study of Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic.
    A study of the Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    The underground geological structure of the Permo-carboniferous of the Boskovice furrow within the Rosice-Oslavany coal district
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Výskyt akumulací granátu v povodí Svratky (24-14 Boskovice)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)