Record details

Title keyword
    Boskovické
Article
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    K paleogeografii permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové paleontologické výzkumy v boskovické brázdě
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Srovnání subvulkanických žil v brněnském masivu a boskovické brázdě
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)