Record details

Title keyword
    Brdy
Monograph
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Střední Brdy
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Střední Brdy
Article
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Brdy a geologické vědy
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Reconstruction of vegetation development on the floodplain of the Litavka River in the Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Střední Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy