Record details

Title keyword
    Budějovic
Article
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě