Record details

Title keyword
    Budoucnost
Monograph
    Český les - příroda a její budoucnost
    Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností
    Měníme podnebí : minulost a budoucnost klimatických změn
    Měníme podnebí :minulost a budoucnost klimatických změn. -- Praha : Dokořán, 2007
    Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 1
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2
    Současnost a budoucnost krizového řízení
    Tři svíce za budoucnost : návody a nápady jak přežít konec světa
Article
    Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz
    Budoucnost přírodního uranu
    Budoucnost státních geologických služeb
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Fosilní klimatický záznam: opěrný bod pro budoucnost?
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Geologie a budoucnost Země
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hra na budoucnost
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: perspektivy, rizika, nejistoty
    Klimatická budoucnost Evropy: Perspektivy, rizika, nejistoty
    Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Naše společná budoucnost
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Tahat čerta za ocas : budoucnost české energetiky nemůže stát jen na úsporách
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru