Record details

Title keyword
    Buituri
Article
    Epibionti na ulitě miocenního gastropoda z lokality Buituri (transylvánská pánev, Rumunsko) - případová paleoekologická studie
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)