Record details

Title keyword
    Bzince
Article
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Exogénne reliéfotvorné procesy modelového územia Bzince pod Javorinou (Biele Karpaty)
    Režim elektrickej vodivosti ako prejav niektorých vlastností krajinnej štruktúry na príklade modelového územia Bzince