Record details

Title keyword
    Cínových
Article
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud