Record details

Title keyword
    Cínovec
Monograph
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-143 Cínovec
    Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 02-143 Cínovec
Article
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Connoisseur's Choise: Cassiterite, Cínovec, Czech Republic
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    EVOLUTION OF THE CINOVEC (ZINNWALD) GRANITE CUPOLA, CZECH REPUBLIC: COMPOSITION OF FELDSPARS AND MICAS, A CLUE TO THE ORIGIN OF W, Sn MINERALIZATION
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Modelování ložiska Cínovec
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Pb dominant members of crandalite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts (Czech Republic)
    Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cínovec (Czech Republic)
    Variations in magnetic anisotropy and opaque mineralogy along a kilometer deep profile within a vertical dyke of the syenogranite porphyry at Cinovec (Czech Republic)
    Die Vergleichung der kristallchemischen Parameter der Fe-L i Glimmer aus den Lokalitäten Cínovec, Vysoký Kámen und de== s Biotits aus dem Mittelböhmischen Pluton
    Vertical zonality of fractionated granite plutons reflected in zircon chemistry: the Cinovec A-type versus the Beauvoir S-type suite