Record details

Title keyword
    Cementářské
Monograph
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny