Record details

Title keyword
    Centrálních
Article
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Heteromorfní amoniti spodnokřídových souvrství centrálních Karpat Slovenska
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)