Record details

Title keyword
    Charakteristik
Article
    Charakteristik und gegenseitige Beziehungen einiger Floren aus dem Obermiozaen und Pliozaen von Europa
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850-2001)
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Paläobotanische Charakteristik der jüngstpliozänen Ablagerungen zwischen Litovel und Kroměříž (Mähren)
    Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
    Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Stanovenie priemerných ročných hodnót transformačných charakteristík povrchovych tokov pre vybrané povodia
    Věrohodnost vstupních deformačních charakteristik
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)