Record details

Title keyword
    Cheb
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Cheb 11-14, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Cheb 11-14, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-14 Cheb
Article
    40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
    40Ar-39Ar laser dating of tektites from the Cheb Basin (Czech Republic): Evidence for coevality with moldavites and influence of the dating standard on the age of the Ries impact
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement in the Cheb and Sokolov Basin Areas
    Digital elevation model of the crystalline basement of the Cheb and Sokolov basin areas (Western Bohemia, Central Europe)
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Eruption processes and geochemistry of Komorní Hůrka scoria cone, Cheb Basin, Czech Republic
    A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Geochemical characterization of moldavites from a new locality, the Cheb Basin, Czech Republic
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geophysical well logging in hydrogeologic studies: possibilities in the Cheb Basin, West Bohemia
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb basin, western Bohemia
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    A layered moldavite from the Cheb Basin
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Lower Miocene frogs from the Dolnice locality in the Cheb basin
    The Lower Miocene vertebrate fauna of Dolnice, Cheb Basin (Western Bohemia, Czechoslovakia)
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Moldavites from the Cheb Basin
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Moldavites from the Cheb Basin, Czech Republic
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Cyprinodontid fishes) in the Lower Miocene of the Cheb Basin (Czech Republic), with additional notes on Prolebias egeranus Laube
    Paleogene plant mikrofossils from the basal strata of the Cheb basin (tertiary, Czechoslovakia)
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Petrographic and geochemical studies on the Komorní Hůrka scoria cone, Cheb basin, Czech Republic
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    The role of pedogenesis during sedimentary cycle, Cheb basin, West Bohemia, Vildštejn Formation, Pliocene
    Statistical assessment of major element composition of moldavites from the Cheb Basin
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Surface of the Crystalline Basement in the Cheb Basin area
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Tectonosedimentary Evolution of the Cheb Basin (Cenozoic, Western Bohemia)
    Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between late Oligocene and Pliocene: a preliminary note
    Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between Late Oligocene and Pliocene: a preliminary note
    Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic
    Tertiary montmorillonitic clays from the Cheb basin (Czech Republic): alternative backfill material in the nuclear waste disposal
    Vegetation changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, Western part of the Ohře rift, within 40.4 MA to 1.8 MA (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - palaeogene to Pliocene)
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)