Record details

Title keyword
    Chodov
Monograph
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
Article
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Lokalita Chodov u Bečova n. Teplou
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)