Record details

Title keyword
    Chomutova
Monograph
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Vyjádření ČGS k záměru stavby "Výrobní hala Jirkov, Za Farmou" na pozemcích parc. č. 1730/1, 1730/6, 1730/7 a 1730/10 v k.ú. Jirkov u Chomutova
Article
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Chomutova