Record details

Title keyword
    Chomutovsku
Monograph
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
Article
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku