Record details

Title keyword
    Cihlářských
Article
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR