Record details

Title keyword
    Circum-Mediterranean
Article
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)