Record details

Title keyword
    Cyklu
Monograph
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
Article
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace
    Předpověď sluneční aktivity ve 24. a 25. cyklu
    Předpovědi geomagnetické aktivity v době kolem slunečního maxima a v době sestupné fáze slunečního cyklu
    Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Víceletá perioda sluneční činnosti o délce 106 slunečních cyklů a její vazba na planety sluneční soustavy
    Vliv 11-letého slunečního cyklu na Arktickou oscilaci
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivými složka mi jeho biochemického cyklu
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu