Record details

Title keyword
    Dílo
Monograph
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Dr.Martin Kříž. jeho život a dílo
    Geologové České geologické služby, jejich dílo a život
    Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Article
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dr. Martin Kříž, jeho život a dílo
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Éra cylindrů a diamantů, k životnímu stylu manželů Kramářových. Karel Kramář (1860-1937), život a dílo.
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze (Česká republika)
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby