Record details

Title keyword
    Děčína
Monograph
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
Article
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Minerály fluoritového ložiska Jílové-Sněžník u Děčína
    Pektolit z Těchlovic u Děčína
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Zeofylit ze Soutěsek u Děčína