Record details

Title keyword
    Dědictví
Monograph
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
Article
    Antarktida - společné dědictví lidstva?
    Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň)
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    Světové dědictví a geologické objekty
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"