Record details

Title keyword
    Důl
Monograph
    Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Důl Mauritius v Hřebečné - mimořádná montánní lokalita v západním Krušnohoří
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důl Svornost a jeho význam pro světové kulturní dědictví
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Geochemická situace dvou typů modelových kalamitně kontaminovaných oblastí (rudní revír, hnědouhelný důl)
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Labský důl Valley
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl"
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (III) - "Kyzový důl"
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    RECENT ALLUVIAL PROCESSES AND THEIR SEDIMENTARY RECORD IN LABSKÝ DŮL VALLEY AND ITS SURROUNDINGS, KRKONOŠE MTS
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Solný důl Tibni v Sýrii
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)