Record details

Title keyword
    Dat
Monograph
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů.
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-23
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 02-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 03-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 04-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-21
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 12-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-21
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-23
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-24
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-41
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-42
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-43
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 13-44
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-12
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-13
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-14
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-31
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-32
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-33
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 14-34
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 23-22
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-11
    Interpretace radarových dat: mikrolineamenty, list 24-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-23
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 02-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 03-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 04-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-21
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 12-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-21
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-23
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-24
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-41
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-42
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-43
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 13-44
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-12
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-13
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-14
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-31
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-32
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-33
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 14-34
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 23-22
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-11
    Interpretace radarových dat: plošná hustota mikrolineamentů, list 24-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-23
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 02-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 03-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 04-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-21
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 12-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-21
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-23
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-24
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-41
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-42
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-43
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 13-44
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-12
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-13
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-14
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-31
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-32
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-33
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 14-34
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 23-22
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-11
    Interpretace radarových dat: tektonické a hydrogeologické indície, list 24-12
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Metody zpracování hydrogeologických studií různých měřítek z hlediska kvality a kvantity vstupních dat
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Sběr a vyhodnocení dat ze 4 napěťových sond umístěných v rozrážce SP-47 ve štole Josef u Mokrska v rámci projektu MPO FR-TI3/325
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
    Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22
    WWW aplikace pro sběr dat a popis geohazardů
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
    Zpracování geofyzikálních dat
Article
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Automatizovaný registr vrtů faktografické banky dat geologie
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Drift variských a pre-variských formací Českého masívu interpretovaný z paleomagnetických dat
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    Extrakce geologické informace z dat DPZ
    Filosofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    GIS systémy a sběr dat v terénu
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Hydraulická vodivost granitů Českého masivu - srovnání dat detailního a regionálního měřítka
    Informace ze zahraničních bází dat
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
    Ke geologické interpretaci digitálně zpracovaných kosmických dat
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Lokalizace slabých blízkých seismických jevů s použitím observatorních dat
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    Matematicko-statistická analýza strukturně-tektonických dat
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Moderní způsoby výměny dat v seismologii a seismická služba GFÚ
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    Možnosti zpracování leteckých geofyzikálních dat na systémech obrazové analýzy
    Mřížkové parametry z práškových dat
    Nabídka dat pro geografické informační systémy se stále rozšiřuje
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Počítačové metody zpracování geomechanických dat
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Statistická analýza tektitových dat
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Systém řízení báze geologických dat
    T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat
    Teploty vzniku hydrotermálních křemenců a silkret ve výplni oháreckého riftu: interpretace SIMS dat
    Transmission of continuously recored dat from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Týn n. Bečvou - "přírodní archiv" vegetačních, geomorfologických a klimatických dat z posledního interpleniglaciálu
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Užití metod shlukové analýzy při kvalitativním zpracování karotážních dat
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocenní neogenních sedimentů v oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS