Record details

Title keyword
    Databanky
Article
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky