Record details

Title keyword
    Datování
Article
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Datování apatitu a stanovení časově-teplotního vývoje metodikou štěpných stop
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů (24-44 Bučovice)
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Datování hradecké terasy Ohře
    Datování jeskynních sedimentů a rekonstrukce krasové morfologie Nízkých Tater
    Datování jeskynních sedimentů: metody a příklady z Moravského krasu a Nízkých Tater
    Datování nejstarších minerálů zirkonu a baddeleyitu z diferencovaných meteoritů - bazaltických achondritů
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Datování procesů v krasu a jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Datování sedimentů holštejnské jeskyně
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Geochronologické metody. K/Ar a Ar/Ar datování illitu, slíd a draselných živců
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie karbonátového tmelu slepence
    Mlčechvostský slepenec - datování a geochemie tmelu slepence
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Namurské deformace v granulitovém tělese Blanského lesa:U-Pb datování na zirkonech
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Paleomagnetické datování sedimentů v Jeskyni Za hájovnou u Javoříčka
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Pochybnosti o datování turínského plátna
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Rekonstrukce paleohydrografie na základě datování sedimentů Holštejnské jeskyně (Moravský kras)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    U/Th datování sintrů Holštejnské jeskyně (23-24, Protivanov)
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech