Record details

Title keyword
    Devonského
Monograph
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Article
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře evropských Variscid
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
    Skleněné sférule devonského stáří
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně