Record details

Title keyword
    Devonu
Monograph
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Article
    2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klasik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Akritarcha kambrického stáří z bazálních klastik v podloží moravského devonu (vrt Němčičky-6)
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Argumenty pro pravostrannou rotaci bloků ve variscidech Moravy - analýza faciálních disjunkcí devonu
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Geobotanika devonu
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Lytospira Koken a Murchisonia (Hormotomina) Grabau et Shimer v českém spodním devonu
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mikrostruktury vybraných vrás vrbenského devonu
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Paleontologická a geologická bibliografie koněpruského devonu
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Radiolárie barrandienského středního devonu
    Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Vadarocrinus Vassa gen. et sp.n. (Crinoidea, Petalocrinidae) z českého spodního devonu
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Vulkanická činnost v siluru a v devonu
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Xanionurus eva sp. n. a Ceratonurus svantovit sp. n. (Trilobita) ze spodního devonu Barrandienu
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)