Record details

Title keyword
    Diagenezi
Article
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)