Record details

Title keyword
    Diagram
Article
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Examples of using some selected numerical methods for evaluation of a pollen diagram
    On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation
    The Preisach diagram and Wohlfarth's remanence formula - internal interactions revisited
    The Preisach diagram, Wohlfarts remanence formula and magnetic interactions