Record details

Title keyword
    Dlouhodobých
Article
    Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (Případová studie Hrušov)
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu