Record details

Title keyword
    Dna
Monograph
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
Article
    Dolina rzeki Świder. Zapis dzialalności czlowieka w osadach organicznych dna doliny Świdra w okolicach Stoczka Lukowskiego i Seroczyna
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému : pozdní devon, údaje z lomů CEMO a.s. v Mokré (24-41, Vyškov)
    Kolonizace mořského dna a globální krize ekosystému: pozdní devon, údaje z lomů Cemo, a.s. v Mokré
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae)
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Perly nielen z morského dna
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Rat microsomes activating the anticancer drug ellipticine to species covalently binding to deoxyguanosine in DNA are a suitable model mimicking ellipticine bioactivation in humans
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Variation of mitochondrial DNA in the Hipposideros caffer complex (Chiroptera: Hipposideridae) and its taxonomic implications
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků