Record details

Title keyword
    Dobříš
Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-43 Dobříš
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Dobříš 12-43, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Dobříš 12-43, 1 : 50 000
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-43 Dobříš
Article
    Excursion II, day 1, stop 7: Quarry ?Jezírko? at Dobříš
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)