Record details

Title keyword
    Docent
Article
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Docent Jiří Škopek šedesátiletý
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942