Record details

Title keyword
    Dokladové
Article
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky