Record details

Title keyword
    Dolin
Article
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)