Record details

Title keyword
    Dolného
Article
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Speleogeneze propastí Dolného vrchu
    Speleologický průzkum Dolného vrchu v letech 1984-1993