Record details

Title keyword
    Dolný
Monograph
    Dolný Vrch
Article
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)
    The Role of Joint Slope on the Shafts Speleogenesis at a Base of Epikarst Case Study: Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst)
    Speleogenesis along sub-vertical joints. A modell of karst shafts development in the Dolný Vrch Plateau (the Slovak Karst)