Record details

Title keyword
    Dolováním
Article
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách