Record details

Title keyword
    Doly
Monograph
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
Article
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Doly a hutě
    Doly a štoly na orientačních mapách
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Formy a výsledky spolupráce Hornicko-geologické fakulty s Rudnými doly a Magnezitovými závody
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jizerskohorské cínové doly
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové uhelné doly v Austrálii
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly
    Středověké doly Oselského pásma v Kutné Hoře
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Třicet let těžební činnosti K.P. Uranové doly Dolní Rožínka
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
Serial
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely