Record details

Title keyword
    Domácí
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
Article
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.
    Možnosti intenzivnějšího využívání domácí surovinové základny
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt