Record details

Title keyword
    Doupovských
Monograph
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
Article
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor)
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologické památky Doupovských hor
    Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Krátery v Doupovských horách?
    Lahar na úpatí Doupovských hor
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice)
    Podrobné členění reliéfu Doupovských hor a přilehlého území
    Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
    Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)