Record details

Title keyword
    DrSc
Monograph
    Geotechnické sympozium u příležitosti 90. narozenin Prof.Ing.Dr. Vojtěcha Mencla, DrSc
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
Article
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    70th anniversary of the birth of RNDr. Bartolomej Leško, DrSc.
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc. - seventy years old
    Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Demek, DrSc., šedesátníkem
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    Dem Gedenken an RNDr. Karol Borza, DrSc.
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Hrst vzpomínek na RNDr. Břetislava Beránka, DrSc.
    In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.)
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Jubileum Dr. D.A. Lilienbergra, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Jubilujúci prof. Ing. Viliam Pašteka, Dr.Sc.
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Stanislava Klíra, DrSc
    K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig
    Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Profesor Dr. Ladislav Melioris, Dr.Sc., jubilee
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr. Ján Bystrický, Dr.Sc. zum Gedenken
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Tibor Buday, DrSc.
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc. osmdesátiletý
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora dr.Zdeňka Pouby, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    To anniversary of Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc
    To the 60th anniversary of RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc.
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
    Zemřel Jan Kořan, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Bartolomea Lešku, DrSc.
    Životné jubileum RNDr. Evy Planderovej, DrSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSC
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.