Record details

Title keyword
    Drahé
Monograph
    Český granát a drahé kameny v ČSSR
    Drahé kameny v Čechách a na Moravě. Námět
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
Article
    Drahé a ozdobné kameny bývalé Jugoslávie
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny biochemického původu v Podkrkonoší
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny Langobardů
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Mongolska
    Drahé kameny moravských Keltů
    Drahé kameny moravských pegmatitů
    Drahé kameny na Moravě doby bronzové
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době halštatské
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny Nikaraguy
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Drahé kameny rudních ložisek
    Drahé kameny Sjednocené republiky Tanzanie
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kameny v moderním šperku
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Nové drahé kameny
    Nové drahé kameny II
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    Podkrkonošské drahé kameny
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Zeolity jako drahé kameny